ข้อควรระวัง หลังจากเปลี่ยนตลับหมึก

Last updated: 2018-08-02  |  883 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อควรระวัง หลังจากเปลี่ยนตลับหมึก

เมื่อเริ่มทำการสั่งพิมพ์หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนตลับหมึก ระบบทำความสะอาดหัวพิมพ์ จะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ไม่ควรกดปฏิบัติการทำงานใดๆ จนกว่าขั้นตอนการทำความสะอาดจะสิ้นสุดลง ควรรอจนกว่าจะไม่ได้ยินเสียงการทำงานของเครื่องปริ้นเตอร์


หลังจากที่ได้ถอดตลับหมึกแล้ว ให้ทำการเปลี่่ยนใหม่ทันที ไม่ควรปล่อยให้เครื่องปริ้นเตอร์ว่าง โดยใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปทันที หากผู้ใช้ได้ติดตั้งตลับหมึกที่มีการใช้งานไปแล้วบางส่วน อาจจะทำให้หัวฉีกหมึกอุดตันได้ และยังส่งผลให้เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถแจ้งสถานะต่างๆของหมึกได้


เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงานของเครื่องปริ้นเตอร์รวมถึงหมึกแห้ง ไม่ควรเปิดฝาเครื่องปริ้นเตอร์ทิ้งไว้ และในการใช้งานครั้งแรกเพื่อรักษาคุณภาพของหมึกควรใช้ตลับหมึกภายในระยะเวลา 6 เดือน


หลายๆคนอาจจะสังเกตุในการสั่งพิมพ์แบบขาว-ดำ หมึกสีอาจจะถูกใช้งานไปบางส่วน เนื่องจากหมึกสีนั้นจะถูกนำไปใช้งานระหว่างการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ขั้นตอนนี้จำเป็นอย่างมากในการรักษาสภาพ